Kdaj potrebujemo zavarovanje in katero?


Različne aktivnosti zahtevajo različna zavarovanja. Pomemben faktor je tudi kje izvajamo te aktivnosti. Če ste se že kdaj prijavljali na katerokoli našo aktivnost izvedeno izven Slovenije, potem je bil pogoj za prijavo številka zavarovanja in zavarovalnica kjer je polica sklenjena. Tukaj se je največkrat pojavilo vprašanje katero zavarovanje je najbolj primerno?


Zavarovanje je nekaj kar se nam včasih sprva zdi zelo drago in mogoče ne najbolj smiselno za našo investicijo - že tako je dovolj drugih stroškov. Ampak vedno moramo biti pripravljeni tudi na najslabši scenarij, ki je mogoč. V tem primeru pa nam bodo zavarovanja, ki smo jih sklenili pred odhodom, še kako prav prišla. Zato naj bo to prva stvar, ki jo opravite, ko se odločite za določeno aktivnost.

Seveda se problem pojavi tudi pri tem, ker vas ima večina poleg osnovnega (in po novem dopolnilnega) zavarovanja sklenjeno še kakšno dodatno zavarovanje. Spodaj si lahko preberete malo več o tem katera zavarovanja največkrat priporočamo in kaj zajemajo. Vsa zavarovanja imajo povezave do uradnih strani kjer najdete več podrobnosti in zavarovanje lahko tudi sklenete. Samo osnovno in dopolnilno zavarovanje nista dovolj, saj ne vključujeta reševanja iz gora.

Ugotavljanje kaj potrebujemo je lahko malo daljši proces. Kljub spodaj napisanem povzetku priporočamo, da si vzamete čas in ob kavi ali čaju  temeljito preberete kaj zajema posamezno zavarovanje. V primeru drugih zavarovanj (nezgodnih ali življenskih, ...) se posvetujste s svojim agentom.

Uspešno branje!

Treking po divjem Velebitu

Zavarovanje Planinske zveze Slovenija


Zavarovanje v okviru članstva PZS zajema stroške za bolnišnično zdravljenje in vrnitev poškodovanega v domovino v okviru zdravstvene asistence, ki pa velja samo v primeru reševanja ponesrečenca v gorah. To zavarovanje morate skleniti v primeru, da se udeležite vodenja v tujini (priporočamo zavarovanje A).

Evropska kartica je dokument, ki vam ga izda ZZZS. Kartica potrjuje, da ste upravičeni do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v tujini in je brezplačna.

Z evropsko kartico uveljavljate pravico do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v tujini pod enakimi pogoji, kot veljajo za osebe, ki so zavarovane v skladu z zakonodajo države, kjer začasno prebivate.

Evropska kartica se uporablja v državah članicah EU, EGP in Švici, Združenem kraljestvu, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Severni Makedoniji ter Srbiji. V teh državah lahko z evropsko kartico uveljavljate zdravstvene storitve pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže.

Evropska kartica med začasnim bivanjem v tujini krije:

 • v državah članicah EU, EGP, Švici in Združenem kraljestvu: nujne in potrebne zdravstvene storitve,
 • v državah, s katerimi ima Slovenija sklenjen meddržavni sporazum o socialnem zavarovanju (Avstralija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Severna Makedonija, Srbija): nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč.

Nujno zdravljenje in nujna medicinska pomoč pomeni vse tiste zdravstvene storitve, ki jih ni mogoče odložiti, ne da bi bilo ogroženo življenje ali zdravje zavarovane osebe.

Potrebne zdravstvene storitve pomenijo zdravstvene storitve, ki so potrebne iz medicinskih razlogov, upoštevajoč naravo storitev, in pričakovano dolžino bivanja v drugi državi članici EU, EGP, Švici ali Združenem kraljestvu. Obseg in vrsto zdravstvenih storitev opredeli zdravnik, ki vas sprejme na zdravljenje, pri čemer je ključnega pomena opredelitev dolžine vašega bivanja v tej državi.

Postopek in obseg uveljavljanja zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v tujini se razlikuje glede na to, v kateri državi uveljavljate zdravstvene storitve, zato priporočamo, da si pred odhodom v tujino preberete več o:

Kartico lahko naročite tukaj.

Članarina se deli na A, B in P+O. Glavna razlika je:

 • Znesek na posameznem področju pri nezgodnem zavarovanju.
 • Stroški in katere države pokriva reševanje v gorah.
 • Znesek in področje kritja za zasebno odgovornost članov.

Omogočajo tudi zavarovanje za alpinistične odprave, ki pa pri napih vodenjih ne pridejo v upoštev.

 

Nezgodno zavarovanje:

Zavarovalno kritje [€] Člani A Člani B, B1, S+Š Člani P+O
Nezgodna smrt 10.000 5.500 *
Invalidnost 30.000 8.500 8.500
Zlomi/opekline/izguba vida, sluha/smrt zaradi požara 1.000 / /
Prehodna oskrba zaradi nezgode** 100 ur/4 prevozi / /
Območje kritja svet svet svet

 

Reševanje v gorah:

Kritje je podano za stroške reševanja do nadmorske višine 6.500 metrov, pri alpinizmu in športnem plezanju pa do višine 6.000 metrov.

Zavarovalno kritje [€] Člani A Člani B, B1, S+Š Člani P+O
Stroški reševanja 25.000 6.000 6.000
Zdravstvena asistenca za tujino 10.000
Območje kritja Celi svet, razen Slovenija Evropa in Turčija, razen Slovenija Evropa in Turčija, razen Slovenija

 

Zavarovanje zasebne odgovornosti članov:

Zavarovalno kritje [€] Člani A Člani B, B1, S+Š, P+O
Zavarovanje odgovornosti (enotna zavarovalna vsota) 150.000,00 50.000,00
Območje kritja svet Evropa in Turčija

 


Alpenverein - avstrijsko zavarovanje


Podobno kot je pri nas PZS je v Avstriji Alpenverein, ki omogoča sklenitev zavarovanja. Namesto PZS zavarovanja lahko izberete njihovo zavarovanje. S tem si zagotovite:

 • Stroški reševanja: Zavarovanje za reševanje iz območja brez poti do višine 25.000 € med prostim časom, v državi prebivališča in v tujini.
 • Vrnitev v domovino: Svetovna repatriacijska storitev iz tujine: brez omejitev stroškov. Veljavno po vsem svetu med prvimi osmimi tedni vsakega potovanja v tujini, za prosti čas, delovne nesreče in bolezni.
 • Zavarovanje pravne zaščite po evropskem kazenskem pravu: Za navedene vrste športov do 35.000 evrov – skozi celo leto. Po vsej Evropi. Evropsko zavarovanje pravne zaščite za odškodninske zahtevke zaradi poškodb (navedene vrste športov), ki vključujejo osebne poškodbe do največ 500 evrov na zavarovalni primer.
 • Medicinsko potrebno zdravljenje vključno z medicinsko potrebnim prevozom v bolnišnico v tujini: do 10.000 evrov. Veljavno po vsem svetu med prvimi osmimi tedni vsakega potovanja v tujini, za prosti čas, delovne nesreče in bolezni.
 • Evropsko zavarovanje odgovornosti do tretjih oseb za navedene vrste športov do 3.000.000 evrov – skozi celo leto. Po vsej Evropi. Odbitna franšiza za škodo na premoženju je 200 evrov.

Pogoj za sklenitev zavarovanja je aktivna članarina, ki jo sklenete pri Österreichischer Alpenverein (ÖAV) in s tem pridobite določene ugodnosti - podobno kot pri PZS. Odločitev med PZS ali ÖAV je vaša.


Turistično zavarovanje, CORIS


PZS omogoča tudi dodatna zavarovanja, ki jih lahko sklenete preko njih. To je lahko samostojno zavarovanje ali dodatno. Če ste del naših aktivnosti potem to štejemo kot bonus zavarovanje, ki ga sklenete poleg PZS zavarovanja.

Zavarovanji TUJINA in TUJINA + ODGOVORNOST v primeru bolezni ali poškodbe v tujini zagotavljata 24/7 pomoč Asistenčnega centra v slovenščini, organizacijo zdravstvene pomoči, kritje stroškov nujnega zdravljenja, medicinske oskrbe, zdravil in medicinskih pripomočkov, prevoza zavarovanca in njegovih najbližjih, spremstvo zavarovančevih otrok, povratek v domovino ter iskanje in reševanje v gorah in na morju. V zavarovanje je vključeno kritje za poslovne poti in tudi za čas zasebnih potovanj. Več podrobnosti o teh možnostih najdete direktno na strani za sklenitev zavarovanja ali v PZS novici.

Slednja je pogoj za obisk Italjanskih smučišč, ki imajo bolj poostreno zakonodajo. Več o zakonu in potrebnih zavarovanjih si lahko preberete tukaj.

Zavarovalno kritje TUJINA Zavarovalna vsota Letna premija z davkom/osebo Letna družinska premija
Kritje stroškov za zdravniško oskrbo in vrnitev v domovino do 30.000,00 EUR 44,43 EUR 102,53 EUR
Kritje stroškov za zdravniško oskrbo in vrnitev v domovino do 60.000,00 EUR 76,17 EUR 153,80 EUR


Zavarovanje TUJINA + ODGOVORNOSTI
, je zavarovanje TUJINA, dopolnjeno z dodatnim kritjem odgovornosti, ki je obvezno v Republiki Italiji:

Zavarovalno kritje TUJINA + ODGOVORNOST Zavarovalna vsota Zav. vsota za odgovornost Letna premija z davkom/osebo Letna družinska premija
Kritje stroškov za zdravniško oskrbo in vrnitev v domovino do 30.000,00 EUR do 25.000,00 EUR 52,66 EUR 131,65 EUR
Kritje stroškov za zdravniško oskrbo in vrnitev v domovino do 60.000,00 EUR do 50.000,00 EUR 88,39 EUR 191,64 EUR

Evropska kartica zavarovanja


Evropska kartica je dokument, ki vam ga izda ZZZS. Kartica potrjuje, da ste upravičeni do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v tujini in je brezplačna.

Z evropsko kartico uveljavljate pravico do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v tujini pod enakimi pogoji, kot veljajo za osebe, ki so zavarovane v skladu z zakonodajo države, kjer začasno prebivate.

Evropska kartica se uporablja v državah članicah EU, EGP in Švici, Združenem kraljestvu, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Severni Makedoniji ter Srbiji. V teh državah lahko z evropsko kartico uveljavljate zdravstvene storitve pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne, državne zdravstvene mreže.

Evropska kartica med začasnim bivanjem v tujini krije:

 • v državah članicah EU, EGP, Švici in Združenem kraljestvu: nujne in potrebne zdravstvene storitve,
 • v državah, s katerimi ima Slovenija sklenjen meddržavni sporazum o socialnem zavarovanju (Avstralija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Severna Makedonija, Srbija): nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč.

Nujno zdravljenje in nujna medicinska pomoč pomeni vse tiste zdravstvene storitve, ki jih ni mogoče odložiti, ne da bi bilo ogroženo življenje ali zdravje zavarovane osebe.

Potrebne zdravstvene storitve pomenijo zdravstvene storitve, ki so potrebne iz medicinskih razlogov, upoštevajoč naravo storitev, in pričakovano dolžino bivanja v drugi državi članici EU, EGP, Švici ali Združenem kraljestvu. Obseg in vrsto zdravstvenih storitev opredeli zdravnik, ki vas sprejme na zdravljenje, pri čemer je ključnega pomena opredelitev dolžine vašega bivanja v tej državi.

Postopek in obseg uveljavljanja zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v tujini se razlikuje glede na to, v kateri državi uveljavljate zdravstvene storitve, zato priporočamo, da si pred odhodom v tujino preberete več o:

Kartico lahko naročite tukaj.


Kaj priporočamo in zahtevamo?


Pogoj pri prijavi za vodenje v tujini je da imate urejeno članarino pri PZS ali A ali B, definitivno pa svetujemo da izberete A. S tem bodo vaši podvigi brezskrbni, predvsem če se tudi v lastni organizaciji odpravljate aktivno v tujino.

V primeru, da se odpravljate na smučišča v Italiji potrebujete zavarovanje TUJINA + ODGOVORNOST.

Samo TUJINA vam bo prišla prav če se ukvarjate tudi s kolesarskimi spusti (downhill), potapljanjem in podvodnim ribolovom, kajtanjem, planinarjenjem ali trekingom nad 3000 m, športnim ali prostim plezanjem. Tudi če so v načrtih bolj sproščena potovanja v tujino je vredno pregledati možnosti, saj imate poleg aktivnosti pokrite tudi stroške prevoza v primeru poškodbe, zavarovanje letalske karte, kritje poslabšanja kroničnih bolezni. Več o zavarovanju si lahko preberete tukaj.

Evropsko kartico zavarovanja si urededite takoj, ko se odločite za potovanje čez mejo - akitvno ali ne.

Upamo, da smo s tem odgovorili na osvnovna vprašanja glede zavarovanj in kaj potrebujete. Odločitev je seveda vaša, opozorili bi na to, da sreča in nesreča nikoli ne počivata.


Naš kontakt

Za več informacij nas lahko tudi pokličete oziroma nam pošljete elektronsko sporočilo.