1. SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji in navodila za športne in športno turistične programe so sestavni del vseh aktivnosti, programov in paketov Kofler sport, športne agencije ter različnih medsebojnih in vnaprej dogovorjenih aktivnosti. So pripadajoči del ponudbe/pogodbe, ki jo skleneta Kofler sport, športna agencija, Gregor Kofler s.p. (v nadaljevanju: Kofler sport) in naročnik (individualni udeleženec določene aktivnosti, skupina individualnih udeležencev določene aktivnosti ali podjetje, zavod ter različne zveze ali društva, ki v svojem imenu ali za svoje ime pripeljejo na določen paket, program ali aktivnost svoje zaposlene, člane ali poslovne partnerje, ter druge turistične agencije, ki prek svojih mrež prodajajo aktivnosti, pakete ali programe Kofler sport za svoje goste kot pooblaščena partnerska turistična agencija), ki se prijavlja oziroma naroča in vnaprej rezervira določeno aktivnost, paket ali program.

Z določili Splošnih pogojev poslovanja (v nadaljevanju: SPP) Kofler sport-a se naročnik lahko seznani v poslovnih prostorih le tega in/ali na spletni strani, to je na spletnem naslovu www.kofler-sport.si, kjer so SPP posebej označeni na povezavi Splošni pogoji in so splošno dostopni. Sestavni del SPP je tudi cenik aktivnosti športnih storitev, ki so ravno tako objavljene na spletni strani pod posameznimi sklopi ponudbe in v poslovnih prostorih Kofler sport-a. Na predhodno željo naročnika lahko pri oddaji oziroma posredovanju ponudbe/pogodbe Kofler sport naročniku k ponudbi/pogodbi doda tudi SPP.

Aktivnosti, paketi in programi, ki so predmet SPP, so vezani na športni turizem Kofler sport.
Naročnik je vsaka oseba, podjetje, društvo, zavod, zaključena družba prijateljev ali turistična agencija itd., ki je opravila veljavno rezervacijo ali nakup in plačilo določenega paketa, programa, aktivnosti ali druge storitve Kofler sport-a. SPP se v delu, ki se nanaša na varstvo osebnih podatkov, nanašajo tudi na uporabnike spletne strani www.kofler-sport.si.

Da je naročnik seznanjen s SPP Kofler sport-a in daje nepreklicno soglasje k SPP Kofler sport-a, se šteje, ko naročnik izpolni vsaj enega od spodaj navedenih pogojev:

INDIVIDUALNI UDELEŽENEC AKTIVNOSTI:

 • Ko s podpisom medsebojne pogodbe potrjuje, da je seznanjen s splošnimi pogoji in navodili ter da z njimi nepreklicno soglaša.
 • Ko s pisnim potrdilom (lahko natipkano ime in priimek) potrdi ime želene aktivnosti, datum prihoda in število udeležencev na enega izmed elektronskih naslovov Kofler sport-a.
 • Ko rezervira in vplača določeno aktivnost prek spletne strani Kofler sport-a.
 • Ko rezervira in plača preko spletne prijavnice Kofler sport-a.

PODJETJE, ZAVOD, DRUŠTVO ali ZVEZA:

 • Potrjuje, da je seznanjeno s SPP in da z njimi nepreklicno soglaša, ko pisno potrdi naročilo določene aktivnosti, paketa ali programa na enega izmed elektronskih naslovov.
 • Potrjuje, da je seznanjeno s SPP in da z njimi nepreklicno soglaša, ko na TRR Kofler sport-a nakaže dogovorjen odstotek vrednosti vnaprej dogovorjenega medsebojnega posla.

TURISTIČNA AGENCIJA:

 • Ko s pisnim potrdilom (vavčer ali naročilnica agencije) potrdi ime želene aktivnosti, paketa ali programa, datum prihoda in število udeležencev na enega izmed elektronskih naslovov Kofler sport-a.
 • Ko vplača v pogodbi določen odstotek skupnega zneska posla, ki je potreben za potrditev in rezervacijo aktivnosti, programa ali paketa.

SPP vsebujejo tudi pomembna navodila (IZJAVA O ODGOVORNOSTI IN SOODGOVORNOSTI PRI ŠPORTNIH AKTIVNOSTIH), s katerimi se naročnik pred začetkom vsake športne aktivnosti seznani, s podpisom pa potrdi, da se strinja in neizpodbitno soglaša ter potrjuje, da bo upošteval pravila in navodila Kofler sport-a in njihovega osebja med izvajanjem športnih aktivnosti. Ne glede na to, ali je naročnik individualni udeleženec, podjetje, zavod, zveza ali agencija, morajo navodila prebrati in podpisati vsi udeleženci, ki se bodo določene športne aktivnosti udeležili. Če posameznik ali več njih ne želi podpisati ali se ne strinja z navodili, se aktivnosti v organizaciji Kofler sport-a  ne more udeležiti, in to ne glede na to, ali je bila aktivnost plačana/kompenzirana vnaprej ali ne. Ravno tako se aktivnosti ne morejo udeležiti vsi tisti, ki ne izpolnjujejo vseh zahtevanih predpisov v navodilih (glejte VARNOST NA AKTIVNOSTIH). Velja podpis preko emaila ali direktno na aktivnosti pri prijavi na samo dejavnost.

 

2. OPREDELITEV POJMOV AKTIVNOSTI, PROGRAM IN PAKET

AKTIVNOSTI: To so športne aktivnosti, ki jih Kofler sport izvaja v lastni organizaciji ali jih posreduje v organizacijo drugim preverjenim in ravno tako licenciranim športnim agencijam. Aktivnosti, ki se izvajajo so: plezanje, pohodništvo, gorsko vodništvo, kolesarjenje, dnevni izleti, otroške aktivnosti, zimske aktivnosti smučanje, tek na smučeh, krpljanje, prevozi, izposoja opreme ter ostalo in vse ostale aktivnosti, ki so opredeljene na internetni strani Kofler sport-a.

PROGRAMI: To so enodnevni programi za podjetja ali zaključene skupine, ki jih Kofler sport izvaja v lastni organizaciji ali jih posreduje v organizacijo drugim preverjenim in ravno tako licenciranim agencijam. Vključujejo eno ali več aktivnosti v kombinaciji s hrano in pijačo ali v kombinaciji z izposojo opreme ali prevoza.

PAKETI: To so dvo- ali večdnevni paketi, ki jih Kofler sport izvaja v lastni organizaciji ali jih posreduje v organizacijo drugim preverjenim in ravno tako licenciranim agencijam.

 

3. STORITVE, KI SO IN KI NISO VŠTETE V AKTIVNOSTI, PROGRAME ALI PAKETE KOFLER SPORT-A

V ceno aktivnosti, programov ali paketov so vštete vse storitve, ki so navedene v ponudbi/pogodbi, prijavnici, ki je bila poslana naročniku in ki jo je naročnik s potrditvijo rezervacije potrdil.

Dodatne storitve so vse storitve, ki so naročene dodatno poleg že vnaprej dogovorjene aktivnosti, programa, paketa ali kompenzacije. Dodatne storitve niso del ponudbe/pogodbe, zato se plačajo posebej v obliki doplačila. Plačilo dodatnih storitev se izvede po opravljeni storitvi v roku 7 dni po tem, ko Kofler sport naročniku izda račun. Sem spadajo recimo hrana, pijača, dodane individualne ali skupinske aktivnosti. V nekaterih primerih je lahko hrana in/ali pijača že del ponudbe – v teh primerih se za hrano in pijačo ne doplača, razen če je naročnik naročil še dodatno hrano in pijačo, ki ni bila del predhodno dogovorjene ponudbe/pogodbe. Dodatne storitve naročnik potrdi pisno in pred prihodom, lahko pa dodatne storitve naročnik naroči tudi med trajanjem samega programa, paketa ali aktivnosti.

Druge storitve so storitve, ki niso del programa, so pa za izvedbo programa nujno potrebne, npr. nočitev in hrana vodnikov na večdnevnih programih, kilometrina vodnikov na določeno lokacijo, kjer se izvaja aktivnost, program ali paket, prevoz udeležencev na lokacijo, če ga naročnik naroči, itd. Druge storitve plača naročnik tudi, če je za izvedbo programa treba ekipo ali del ekipe Kofler sport začasno premestiti na lokacijo, kjer se izvaja aktivnost, program ali paket. Druge storitve so navedene v ponudbi/pogodbi v rubriki 'Kaj cena ne vključuje'.

Skriti stroški so stroški, ki jih agencije in podjetja običajno zaračunajo brez predhodnega opozorila. Tu gre za različne vstopnine, napitnine, nenapovedane obiske različnih trgovin z lokalnimi izdelki itd. Kofler sport se skritih stroškov ne poslužuje in nikoli ne zaračunava skritih stroškov.

 

4. PRIJAVE/REZERVACIJE IN VPLAČILA

Naročnik se lahko prijavi oziroma izvede rezervacijo v Kofler sport prostorih, preko interneta ali po elektronski pošti na enega izmed elektronskih naslovov Kofler sport-a.
Ob rezervaciji oziroma prijavi obe strani, tako Kofler sport kot tudi naročnik, pisno potrdita rezervacijo preko emaila, kar se smatra za podpis pogodbe in je hkrati tudi potrdilo o rezervaciji ter vsebuje podatke o aktivnosti, programu ali paketu, na katerega se je naročnik prijavil, ali pa se sklicuje na ime programa, kjer so ti podatki navedeni.
Naročnikova prijava/rezervacija velja za potrjeno, ko jo pisno potrdi osebje Kofler sport-a in je hkrati izpolnjen vsaj eden od spodaj navedenih pogojev:

INDIVIDUALNI UDELEŽENEC AKTIVNOSTI:

 • Ko Kofler sport naročniku pisno potrdi ime želene aktivnosti, datum prihoda in število udeležencev iz enega izmed elektronskih naslovov Kofler sport-a.
 • Ko rezervira in vplača določeno aktivnost v Kofler sport ali prek spletne strani Kofler sport-a.
 • Ko izpolni spletno prijavnico in dobi potrjeno rezervacijo nazaj.
 • Ko pošlje potrdilo o nakazilu na TRR Kofler sport za vnaprej določeno aktivnost, program ali paket.

PODJETJE, ZAVOD ali ZVEZA:

 • Ko na enega izmed elektronskih naslovov Kofler sport-a pisno potrdi datum rezervacije in hkrati v priponki pošlje naročilnico, na podlagi katere Kofler sport po izvedbi aktivnosti, programa ali paketa naročniku izda račun z določeno valuto dni. Naročilnica vsebuje naslednje podatke: število oseb, datum aktivnosti paketa ali programa in ime ponudbe/pogodbe.
 • Ko na TRR Kofler sport-a nakaže dogovorjen odstotek celotne vrednosti vnaprej dogovorjenega medsebojnega posla.
 • Ko podpiše medsebojno kompenzacijo za točno določen znesek kompenzacije za vnaprej dogovorjeno aktivnost, program ali paket. Če naročnik ne zagotovi v kompenzaciji vnaprej dogovorjenega števila udeležencev na določeni aktivnosti, programu ali paketu, se to šteje kot krivda naročnika, zato se predhodni kompenzacijski pogoji (končni znesek kompenzacije) ne morejo spremeniti v škodo Kofler sport-a. Kompenzacijska vrednost posla v nobenem primeru ne more biti nižja od dogovorjene.

TURISTIČNA AGENCIJA:

 • Ko s pisnim potrdilom (vavčer ali naročilnica agencije) potrdi ime želene aktivnosti, programa ali paketa, datum prihoda in število udeležencev na enega izmed elektronskih naslovov Kofler sport-a.
 • Ko vplača v pogodbi določen odstotek, ki je potreben za potrditev in rezervacijo aktivnosti, programa ali paketa.

ZAVRNITEV SODELOVANJA:

Pridržujemo si pravico, da po lastni presoji KOFLER SPORT kadarkoli iz razloga, ki ga ni potrebno POSEBEJ NAVAJATI , zavrnemo kakršnokoli sodelovanje s komerkoli.

MOŽNOST PLAČILA S PAYPAL-OM

Plačilo s PayPalom je mogoče v primeru omejenega dostopa do spletne ali fizične banke.

PayPal je način plačevanja naročil prek spleta. Številka vaše kreditne kartice prodajalcu ni razkrita, pri  plačevanju s pomočjo PayPal-a lahko uporabljate kartice: Visa, Mastercard in AmericanExpress. Pri plačilu s pomočjo PayPal-om je pogoj, da imate svoj PayPal račun, ki je povezan z enim izmed vaših bančnih računov.

PayPal posreduje pri opravljanju plačil blaga in storitev prek spleta. Uporabnikom omogoča anonimno, varno in hitro poslovanje na globalni ravni. Deluje na osnovi bančnega računa, e-poštnega predala, osebnega gesla in zaščitne številke. Za pričetek uporabe sistema PayPal zadostuje, da si ustvarimo brezplačen uporabniški račun.

Vključitev v sistem in vzpostavitev delovanja je brezplačna in preprosta, saj za procesiranje plačil ne potrebujemo nobene dodatne strojne ali programske opreme. Predpogoj je odprt račun v eni izmed držav s PayPal-ovega spiska. Prek PayPal-a je za plačila mogoča uporaba vseh kreditnih/debetnih kartic (Visa, American Express, MasterCard, Maestro, Visa Electron ...), izplačilo iz PayPal-a v Slovenijo pa je možno le na kreditno/debetno kartico z logotipom.

V primeru plačevanja s PayPal-om bo gostu zaračunana provizija na končni znesek agencijskih storitev po uradnem ceniku PayPal-a. Cenik je dostopen tukaj.

Gostu bo pred plačilom izdan dokument pripravljen s PayPalom, ki mu omogoča direktno plačevanje storitev agenciji.

5. CENE AKTIVNOSTI, PROGRAMOV IN PAKETOV

Cena je podana na spletni strani, Facebook-u ali Instagram-u.
Prijava  je veljavna po prejetem plačilu celotnega zneska.
Plačilo je potrebno poravnati preko UPN naloga na TRR SI56 0400 1004 9358 827, sklic 99, odprt pri Novi KBM
Na UPN nalog napišite namen plačila: 'Plačilo <ime in priimek>'.

AKTIVNOSTI:
Cene športnih aktivnosti so vnaprej določene in so objavljene na spletni strani www.kofler-sport.si, pod posameznimi programi ali aktivnostmi oz. ostalo ponudbo (vsaka aktivnost ima ceno objavljeno ob predstavitvi aktivnosti) in v poslovalnici Kofler sport v poletnem času.

PROGRAMI IN PAKETI:
Cene programov in paketov se določajo posamično. Odvisne so od vsebine, trajanja in zahtevnosti programa ali paketa. Finančno so programi in paketi razdelani v vsaki ponudbi/pogodbi posebej.
Kofler sport si pridržuje pravico do spremembe cene, ki bi lahko nastala zaradi sprememb cen na trgu, ki vplivajo na postavitev cene aktivnosti, programa ali paketa. Zvišanje in znižanje cene se obračuna z odstotkom, enakim povečanju ali zmanjšanju predhodno obstoječih cen, ki so bile upoštevane v kalkulaciji.
O morebitni spremembi cene aktivnosti, programa ali paketa Kofler sport naročnika obvesti najmanj 20 dni pred začetkom aktivnosti, programa ali paketa. Naročnika se obvesti pisno ali ustno. Če podražitev preseže 10 odstotkov, ima naročnik pravico razdreti pogodbo, ne da bi moral povrniti škodo. V tem primeru organizator naročniku povrne vplačan znesek aktivnosti, programa ali paketa.
Morebitni popusti in ugodnosti se izključujejo ter se ne seštevajo.

Če je predvidenih več popustov, si lahko naročnik ob prijavi zbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza. Ob koriščenju popustov za individualne naročnike se popust lahko koristi samo pri plačilu z gotovino.
Kofler sport in naročnik se v času priprave ponudbe za izvedbo aktivnosti, programa ali paketa lahko dogovorita tudi za medsebojno kompenzacijo. Kompenzacijo morata Kofler sport in naročnik vnaprej finančno ovrednotiti in terminsko dogovoriti. Če kompenzacije ni mogoče zaključiti z enkratnim dogodkom, se lahko kompenzira dogovorjen znesek v več vnaprej medsebojno dogovorjenih terminih, vse dokler ni kompenzacija zaključena. Kompenzacija mora biti zaključena najpozneje v dveh letih od sklenjenega dogovora o kompenzaciji. V nasprotnem se šteje, da naročnik za izvedbo kompenzacije ni več zainteresiran, s čimer Kofler sport oprosti kompenzacijskega dogovora. V tem primeru se šteje, da je kompenzacija zaključena.

Kofler sport lahko za določeno aktivnost, program ali paket določi, da naročnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem in na način, kot ga predvideva program. Tu gre za aktivnosti, program ali paket, ki jih Kofler sport ne izvaja neposredno, temveč Kofler sport naročnika napoti k drugemu izvajalcu. V tem primeru Kofler sport ne nastopa kot organizator in ne kot posrednik, temveč zgolj kot informator. V tem primeru naročnik vse reklamacijske in odškodninske zahtevke uveljavlja na kraju samem pri agenciji oziroma izvajalcu določene aktivnosti, programa ali paketa.

 

6. VARNOST UDELEŽENCEV NA AKTIVNOSTIH IN IZJAVA O ODGOVORNOSTI

Kratek pregled navodil o odgovornosti in soodgovornosti pri športnih aktivnostih, programih in paketih, ki jih podpiše vsak udeleženec športnih aktivnosti, programov ali paketov:
Od udeležencev se pričakuje, da so psihofizično zdravi, da niso pod vplivom alkohola ali drugih psihotropnih sredstev. Vsi udeleženci morajo biti polnoletni, mladoletni pa morajo biti v spremstvu polnoletne osebe ali imeti s seboj potrdilo staršev ali skrbnikov, da se določene aktivnosti lahko udeležijo, hkrati pa sprejeti odgovornost in soodgovornost pri športnih aktivnostih, programih ali paketih.

Omejitve pri udeležbi na aktivnostih:
Za vsako aktivnost veljajo zgornje omejitve, hkrati pa so posebnosti glede števila udeležencev ter starosti udeležencev napisane pri vsaki aktivnosti oz. programu posebej na internetni strani.

 • Kofler sport si pridržuje pravico do dodatnih omejitev ob izrednih vremenskih razmerah.
 • Kofler sport odsvetuje udeležbo na športnih aktivnostih nosečnicam in osebam z resnimi zdravstvenimi težavami ali poškodbami.
 • Kofler sport si ob slabem vremenu ali drugih izrednih okoliščinah pridružuje pravico, da kadarkoli odpove ali prekine aktivnost. Ob odpovedi izleta vam povrnemo vse stroške rezervacije, razen če je za posamezen izlet drugače navedeno v prijavnicah (odvisno tudi ali se izlet že izvaja ipd.).
 • Kofler sport si pridržuje pravico do odpovedi izleta tudi, če število udeležencev ne doseže najmanjšega števila.
 • Po prejeti obvezni opremi (primer za ferate) za športno aktivnost ob odpovedi (s strani gosta) gost ni upravičen do povračila stroškov. Prav tako niso povrnjeni stroški zaradi krajšega izleta in aktivnosti, ki je razlog slabe fizične pripravljenosti posameznika.
 • Športna aktivnost poteka od prevzema gostov na dogovorjenem mestu do zaključka izleta oz. aktivnosti na dogovorjenem mestu. Vsaka aktivnost ima posebej opredeljeno.

Aktivnost se bo izvajala na lokaciji iz spletne strani na podlagi dogovora, iz razpisa, Facebook-a, Instagram-a, ...
Pristojnosti za preložitev ture zaradi slabih vremenskih in snežnih razmer ima izključno Kofler sport in vodnik. Laična menja udeležencev se ne upoštevajo in niso razlog za odpoved ture.

 • Kofler sport ne odgovarja za poškodbe, nastale izven poteka aktivnosti, programa ali paketa.
 • Kofler sport ne odgovarja za poškodbe, ki so nastale v nasprotju z navedenimi določili oziroma zaradi neupoštevanja navodil vodnikov ali drugega osebja Kofler sport-a.
 • Vsi, ki imajo kakršnekoli težave zaradi astme ali druge zdravstvene težave, morajo pred začetkom aktivnosti in izleta o tem obvestiti vodnika ali drugega uslužbenca Kofler sport-a.
 • Poškodbe, ki nastanejo med aktivnostjo, programom ali paketom, morajo biti prijavljene takoj vodniku/inštruktorju oziroma drugi pooblaščeni osebi v Kofler sport-u.
 • Kofler sport ne bo upošteval nobenih poškodb, ki so sporočene naknadno.

Aktivnost bo vodil za to usposobljen vodnik.
Oprema, ki jo mora imeti udeleženec, je oprema, ki je vidna na spletni strani, Facebook-u, Instagram-u oz. oprema, ki jo predlaga vodnik in se jo posreduje v pisni obliki prijavljenemu.
V primeru kakršnekoli nesreče dovoljujem, da vodja poskrbi za primerno zdravstveno oskrbo.
Udeleženci morajo biti  zdravstveno in nezgodno zavarovani.
Udeleženci morajo biti zavarovani za primer reševanja iz gora v Sloveniji in tujini.
Kofler sport fotografira vse udeležence aktivnosti in si s tem pridružuje pravico do uporabe fotografij za interne namene. Fotografije, ki jih posname Kofler sport, so last Kofler sport-a. Kofler sport ne prevzema nobene odgovornosti za izgubljene, ukradene ali poškodovane osebne predmete.

ODGOVORNOST:
S svojim podpisom na izjavi zase pri polni zavesti in odgovornosti ter brez prisile izjavljam sledeče:

 • Da sem poučen o športnih aktivnostih športne agencije Kofler sport:
  • ki so lahko fizično naporne aktivnosti in jih izvajam na lastno željo,
  • jih ne izvajam pod vplivom alkohola, drog ali drugih psihosomatskih substanc,
  • jih ne izvajam, ker sem na zdravljenju po hujših telesnih poškodbah (operacije kolena, vretenc, kolka, rame,  srčni operaciji, …) in brez predhodne priporočila osebnega zdravnika,
 • sem seznanjen z načinom izvajanja aktivnosti in jih bom izvajal po navodilih vodnika in po internih pravilih športne agencije Kofler sport, ki sem jih prebral pred podpisom te izjave ali so mi bile povedane pred in med samo aktivnostjo.
 • da zase ali za svoje varovance v primeru poškodb in njihovih posledic ne bom sam ali po tretjih osebah uveljavljal zahtevkov proti športni agenciji Kofler sport, proti posameznem vodniku zaradi lastne malomarnosti in s tem povzročenih poškodb na sebi, mladoletnih ali tretjih osebah.
 • v primeru  kakršnihkoli značajskih ali zdravstvenih posebnosti, morate to navesti zgoraj v prijavnici, v nasprotnem smatramo, da ni zdravstvenih težav.

V kolikor imate kronične bolezni, druge hujše oblike zdravstvenih težav, se glede vadbe predhodno posvetujte z zdravnikov in seboj na vadbo prinesite zdravniško potrdilo, kot dovoljenje za opravljane vadbe.

 

7. PLAČILA NA OBROKE

Več informacij je na voljo na našem prodajnem mestu oz. preko spletne pošte. Tam vas bomo seznanili z vsemi možnostmi obročnih odplačevanj in vam po želji pripravili informativni izračun. Za vsako spremembo rezervacije se zaračunajo administrativni stroški v višini 25 EUR na prijavnico.

 

8. UPORABA PODATKOV

Vse pridobljene podatke o naročniku Kofler sport varuje skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007-UPB-1, v nadaljevanju: ZVOP-1). Šteje se, da naročnik s potrditvijo rezervacije pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave, raziskave trga, segmentiranja kupcev in obveščanja o ponudbi. Če naročnik tega ne želi, lahko to izjavi ob rezervaciji aktivnosti, programa ali paketa ali kadarkoli pozneje.

 

9. NAROČNIKOVA ODPOVED ALI PRESTAVITEV AKTIVNOSTI, PROGRAMA ALI PAKETA

Naročnik ima pravico do odpovedi aktivnosti, programa ali paketa, in sicer na istem mestu, kot je rezervacijo potrdil. Odpoved mora biti obvezno v pisni obliki, sicer se odpoved aktivnosti, programa ali paketa ne upošteva. Če naročnik odpove aktivnost, program ali paket, ima Kofler sport pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi aktivnosti, programa ali paketa. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je naročnik predložil odpoved. Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stroškov stornacije.

ODPOVED AKTIVNOSTI, PROGRAMA ALI PAKETA:
Vračilo kupnine zaradi neutemeljenih razlogov naročnika se vrača oz. Kofler sport zadrži:

 • do 30 dni pred izvedbo aktivnosti, programa ali paketa Kofler sport zadrži oziroma zaračuna 40 % dogovorjene cene aktivnosti, programa ali paketa;
 • od 29 do 7 dni pred izvedbo aktivnosti, programa ali paketa Kofler sport zadrži oziroma zaračuna 50 % dogovorjene cene aktivnosti, programa ali paketa;
 • od 6 do 1 dan pred izvedbo aktivnosti, programa ali paketa Kofler sport zadrži oziroma zaračuna 70 % dogovorjene cene aktivnosti, programa ali paketa;
 • 0 dni pred izvedbo aktivnosti, programa ali paketa Kofler sport zadrži oziroma zaračuna 100 % dogovorjene cene aktivnosti, programa ali paketa;
 • neudeležba brez odpovedi – Kofler sport zadrži oziroma zaračuna 100 % dogovorjene cene aktivnosti, programa ali paketa.

Za vse odpovedi s strani naročnika zaradi neutemeljenih razlogov se vrača z zgornjimi pogoji. Plačila letalskih kart se ne vračajao po tem sistemu, temveč po sklenjenem riziku odpovedi ob nakupu letalskih kart.
Če pride do odpovedi rezervacije pri individualnih rezervacijah, mora naročnik to Kofler sport javiti takoj, in to obvezno v pisni obliki in v 24 urah od nastanka enega od vzrokov odpovedi. Kadar je razlog za odpoved tako poslabšanje zdravstvenega stanja naročnika ali njegovega svojca (ožje sorodstveno razmerje mora biti razvidno iz ustreznega dokumenta), ki naročniku onemogoča udeležbo na aktivnosti, programu ali paketu, mora predložiti potrdilo osebnega zdravnika. Za odpoved iz zdravstvenih razlogov se naročniku povrne:

 • V primeru odpovedi udeleženca do 30 dni pred datumom odhoda zaradi resnega bolezenskega stanja, ki ga dokaže z zdravniškim opravičilom se mu povrne 90% od celotnega nakazila, brez letalske karte. Ostalo ostane zaradi stroškov prijave in rezervacij Kofler sportu. Plačilo letalske karte pa se vrača po sistemu rizika odpovedi.
 • V primeru odpovedi udeleženca od 29 do 7 dni pred datumom odhoda zaradi resnega bolezenskega stanja, ki ga dokaže z zdravniškim opravičilom se mu povrne 85% od celotnega nakazila, brez letalske karte. Ostalo ostane zaradi stroškov prijave in rezervacij Kofler sportu. Plačilo letalske karte pa se vrača po sistemu rizika odpovedi.
 • V primeru odpovedi udeleženca od 7 dni do datuma odhoda zaradi resnega bolezenskega stanja, ki ga dokaže z zdravniškim opravičilom se mu povrne 80% od celotnega nakazila, brez letalske karte. Ostalo ostane zaradi stroškov prijave in rezervacij Kofler sportu. Plačilo letalske karte pa se vrača po sistemu rizika odpovedi.

Za vse odpovedi iz strani naročnika zaradi neutemeljenih razlogov se vrača z zgornjimi pogoji. Plačila letalskih kart se ne vračajao po tem sistemu, temveč po sklenjenem riziku odpovedi ob nakupu letalskih kart.
Pri manjšem številu udeležencev, kot je bilo predhodno dogovorjeno, na aktivnosti, programu ali paketu se upošteva zgoraj napisane odpovedne roke za aktivnost, program ali paket. Če je Kofler sport naročniku pri ceni upošteval skupinski popust, se ta izniči.
Med trajanjem aktivnosti, programa ali paketa lahko naročnik na svojo željo prekine določeno aktivnost, program ali paket. Kofler sport in naročnik podpišeta pisno izjavo o prekinitvi, v kateri se navede razlog prekinitve. Če naročnik aktivnost, program ali paket prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti.
Naročnik lahko naknadno po potrditvi rezervacije spremeni oziroma zamenja ime naročnika ali število udeležencev. Če želi naročnik število povečati, je za to potrebno pisno potrdilo Kofler sport-a.
Če pride do odpovedi, ko je naročnik podjetje, zavod, društvo ali zveza, se temeljito preveri razlog odpovedi.
Če se ugotovi, da naročnik nima možnosti udeležbe, se naročnik in Kofler sport dogovorita za nov termin pod enakimi pogoji, kot so bili dogovorjeni ob prvi potrjeni rezervaciji. Slabo vreme ni razlog za odpoved, če lahko Kofler sport naročniku zagotovi izvedbo aktivnosti, programa ali paketa. Če se ugotovi, da odpoved ni upravičena, Kofler sport izda račun naročniku enako kot za opravljeno storitev. Pri novem terminu mora naročnik potrditi nov medsebojno dogovorjen termin Kofler sport-u v roku 5 delovnih dni od dne, ko je Kofler sport pisno poslal naročniku nov medsebojno dogovorjeni datum. Če naročnik v dogovorjenem času ne potrdi novega dogovorjenega termina, lahko Kofler sport nov ponujen termin ponovno sprosti in ga ponuja drugim naročnikom.
Podjetju, zavodu, društvu ali zvezi, ki odpove rezervirano aktivnost, program ali paket s prvim terminom rezervacije in drugega dogovorjenega termina pisno ne potrdi oziroma ga ponovno odpove, Kofler sport pošlje račun, ki vsebuje vse dogovorjene storitve na prvotno dogovorjeni rezervaciji. Datum pisne odpovedi prve rezervacije je osnova za sestavo računa.
Če odpoved predloži podjetje, ki ima s Kofler sport-om sklenjeno medsebojno kompenzacijo, se podjetju ravno tako ponudi nov termin, ki ga naročnik predhodno potrdi. Če tudi v tem novem terminu naročnik dogovorjene kompenzacije ne izvede, se kompenzacija zaključi in se šteje za izvedeno. V nasprotnem primeru namreč Kofler sport utrpi gospodarsko škodo, ker rezervira termine, ki zaradi neprihoda naročnika ostanejo prazni.

V primeru, da naročnik želi prestaviti svojo udeležbo, se upoštevajo spodnji pogoji:

Naročnik lahko zaradi utemeljenega razloga (poslano zdravniško potrdilo), turo prestavite 1x brezplačno. V primeru, da turo prestavlja prvič zaradi neutemeljenega razloga (utemeljen je samo poslano zdravniško potrdilo) je potrebno 30% doplačilo. V primeru da turo prestavlja drugič neglede na utemeljen razlog (zdravniško potrdilo) ali neumeteljen pa je potrebno 50% doplačilo. V primeru da turo prestavlja tretjič neglede na utemeljen razlog (zdravniško potrdilo) ali neumeteljen pa je potrebno 100% doplačilo.

 

10. ODPOVED ALI SPREMEMBA AKTIVNOSTI, PROGRAMA ALI PAKETA S STRANI KOFLER SPORT-A

Kofler sport si skladno z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi ali spremembe aktivnosti, programa ali paketa v naslednjih primerih:

 • V primeru odpovedi iz strani Kofler sport-a zaradi premalo prijavljenih udeležencev (od minimalnega števila udeležencev se še nekdo v času po plačilu do datuma odhoda oz. izvedbe odjavi) ali zaradi prestavitve termina zaradi vremenskih okoliščin ali zaradi posebnih okoliščin, ki se tičejo Kofler sport-a - bolezen, smrt, prav tako vojno stanje ali izredna stanja epidemije, ipd. v času do 30 dni do datuma odhoda, se ostalim prijavljenim povrne 90% od zneska. Ostalo ostane zaradi stroškov prijave in rezervacij Kofler sport-u. Plačilo letalske karte pa se vrača po sistemu rizika odpovedi.
 • V primeru odpovedi iz strani Kofler sport-a zaradi premalo prijavljenih udeležencev, (od minimalnega števila udeležencev se še nekdo v času po plačilu do datuma odhoda odjavi) ali zaradi prestavitve termina zaradi vremenskih okoliščin ali zaradi posebnih okoliščin, ki se tičejo Kofler sport-a - bolezen, smrt, prav tako vojno stanje ali izredna stanja epidemije, ipd. v času od 29 dni do 7 dni do datuma odhoda, se ostalim prijavljenim povrne 85% od zneska. Ostalo ostane zaradi stroškov prijave in rezervacij Kofler sport-u. Plačilo letalske karte pa se vrača po sistemu rizika odpovedi.
 • V primeru odpovedi iz strani Kofler sport-a zaradi premalo prijavljenih udeležencev (od minimalnega števila udeležencev se še nekdo v času po plačilu do datuma odhoda odjavi) ali zaradi prestavitve termina zaradi vremenskih okoliščin ali zaradi posebnih okoliščin, ki se tičejo Kofler sport-a - bolezen, smrt, prav tako vojno stanje ali izredna stanja epidemije, ipd. v času od 7 dni do datuma odhoda, se ostalim prijavljenim povrne 80% od zneska. Ostalo ostane zaradi stroškov prijave in rezervacij  Kofler sport-u. Plačilo letalske karte pa se vrača po sistemu rizika odpovedi.
 • Z izvedbo aktivnosti, programa ali paketa bi ogrožali zdravje ali življenje udeležencev ter na aktivnost, program ali paket se ni prijavilo dovolj naročnikov, zato najmanj sedem (7) dni pred izvedbo aktivnosti, programa ali paketa Kofler sport odpove aktivnost, program ali paket in o tem obvesti vse, ki so rezervacijo aktivnosti, programa ali paketa že opravili, ter jim povrne vplačano kupnino v skladu z zgornjimi pogoji, razen če niso nastopile posebne okoliščine v času od 6-1 dni do datuma odhoda.
 • Kofler sport si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od aktivnosti, programa ali paketa, če med izvajanjem aktivnosti, programa ali paketa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti, za Kofler sport pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da rezervacije predhodno ne bi potrdil, če bi ob sklenitvi pogodbe obstajale informacije o izrednih okoliščinah. V tem primeru Kofler sport ne vrača že vplačane kupnine.
 • Kofler sport si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od aktivnosti, programa ali paketa, če pred ali med izvajanjem aktivnosti eden ali več naročnikov ali naročnikovih gostov neposredno krši določbe, ki so zapisane v Splošnih navodilih Izjava za odgovornost in soodgovornost pri športnih aktivnostih. V tem primeru Kofler sport ne vrača že vplačane kupnine.
 • Kofler sport si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od aktivnosti, programa ali paketa, če pred ali med izvajanjem aktivnosti, programa ali paketa pristojna oseba, ki dela in nastopa v imenu Kofler sport-a, ugotovi, da določena oseba/določene osebe na določeni aktivnosti, programu ali paketu ni/niso fizično in/ali psihično sposobna/sposobne napora, ki ga od nje/njih zahteva aktivnost, program ali paket, in bi z nadaljevanjem aktivnosti, programa ali paketa ogrožali svoje in tuje zdravje ali življenje, pred začetkom aktivnosti, programa ali paketa tega ni bilo mogoče opaziti ali zaznati, naročnik pa osebja Kofler sport-a o tem ni obvestil. V tem primeru Kofler sport ne vrača že vplačane kupnine.

 

11. REKLAMACIJE

Naročnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti grajati na kraju samem in vodji aktivnosti, programa ali paketa oziroma neposrednemu izvajalcu storitev.
Če vzroka pritožbe ni mogoče odpraviti, naročnik z neposrednim izvajalcem storitve ali z vodjo aktivnosti, programa ali paketa sestavi pisno potrdilo oziroma reklamacijski zahtevek, ki ga podpišeta predstavnik ali izvajalec storitev in oškodovani naročnik. Reklamacijski zapisnik je tudi uradni dokument, da je naročnik grajal storitev na kraju samem.
Reklamacija mora biti utemeljena. Naročnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo vodnika, šoferja, gostinca, hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega naročnik svoj zahtevek uveljavlja in če je vezano na paket, ki ga prodaja Kofler sport. Kofler sport je dolžan prvič pisno odgovoriti naročniku v 8 dneh po prejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve; oziroma v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb skladno z 892. členom obligacijskega zakonika. Dokler Kofler sport ne izda odgovora, se naročnik odreče posredovanju pritožbe katerikoli drugi osebi ali sodnim ustanovam oziroma dajanju informacij medijem in drugim javnostim. Kofler sport bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo mogoče odpraviti na kraju samem.

 

12. ZDRAVSTVENI PREDPISI

Naročnik je soodgovoren in zagotavlja Kofler sport-u, da nima nihče od udeležencev aktivnosti, programa ali paketa pred prihodom na aktivnost, program ali paket zdravstvenih zadržkov ali omejitev za opravljanje aktivnosti, programov ali paketov. Naročnik se zaveda, da je pri vseh aktivnostih, programih in paketih, ki jih izvaja Kofler sport, povečan dejavnik tveganja za poškodbe in druge nevarnosti, zato v nobenem primeru aktivnosti, programi in paketi niso primerni za nosečnice in osebe, ki imajo različne poškodbe hrbta ali so utrpele druge resne poškodbe ali operacije in se je potrebno posvetovati predtem z zdravnikom. Ravno tako aktivnosti, programi in paketi niso primerni za osebe s povečanim krvnim tlakom in za osebe, ki imajo težave s srcem. Vsi, ki imajo kakršnekoli zdravstvene težave, so odgovorni, da o tem Kofler sport obvestijo že ob rezervaciji; če to ni bilo mogoče, pa najpozneje pred začetkom kakršnekoli aktivnosti, programa ali paketa.

 

13. AKTIVNOSTI, PROGRAMI ALI PAKETI, KJER KOFLER SPORT NI ORGANIZATOR

Kjer Kofler sport ni organizator aktivnosti, programa ali paketa, nastopa v vlogi posrednika. V teh primerih podaja prejete informacije od organizatorja in/ali izvajalca aktivnosti, programa ali paketa naročniku in mu pomaga pri prijavi na aktivnost, program ali paket. Pogoji prijave, plačila in morebitne odpovedi potovanja so skladni z veljavnimi pogoji drugega organizatorja. Takšni programi so posebej označeni, ustrezna označba pa bo podana tudi na obvestilu o aktivnosti, programu ali paketu. Šteje se, da Kofler sport prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo naročnik ureja z organizatorjem oziroma izvajalcem aktivnosti, programa ali paketa.

 

14. DARILNI BONI

V Kofler sport-u so vam na voljo darilni boni. Vsi darilni boni in drugi boni so veljavni dve sezoni. Poletna in zimska sezona se ločita glede na to katere vrste aktivnost je na darilnem bonu.

 • poletna sezona je od 1.4 do 31.10 in
 • zimska sezona je 1.11. do 1.5

Veljavnosti bonov ne podaljšujemo, ne glede na razlog. Plačnik bona je sam dolžan, da prejemnika seznani o politiki veljavnosti in koriščenja darilnega bona.

Ob tatvini ali drugačni morebitni odtujitvi darilnega bona za terjatev Kofler sport ne odgovarja. Bona ni mogoče v nobenem primeru zamenjati za gotovino. Darilne bone je prepovedano in kaznivo kopirati ali kako drugače razmnoževati. Veljajo samo originalni darilni boni Kofler sport-a, ki vsebujejo originalne podpise, žige in druge lahko preverljive elemente.

 

15. KONČNA DOLOČILA

V vseh cenah za aktivnosti iz ponudbe Kofler sport-a je že vključen davek na dodano vrednost. Cene, ki so pripravljene za individualne programe in pakete že vsebujejo davek na dodano vrednost. Ob sporu med strankami je za vse spore pristojno okrajno sodišče. Ti splošni pogoji veljajo za vse ponudbe/pogodbe, sklenjene od dneva objave na spletni strani www.kofler-sport.si , kjer so redno ažurirane vse spremembe, v tiskani obliki pa so vedno na voljo v poslovni enoti Kofler sport-a.

 

Mojstrana, 25.4.2024

Gregor Kofler, direktor